Banner

Podwyżki w Toyocie

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy organizacjami związkowymi funkcjonującymi w TMMP a zarządem kończące negocjacje płacowe które trwały od stycznia tego roku. Pracownicy Toyoty w Jelczu Laskowicach i Wałbrzychu otrzymają znaczące podwyżki.

Według porozumienia, najniżej zarabiający otrzymają ( z wyrównaniem za kwiecień) podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych  co najmniej 320 zł brutto. Porozumienia określa szczegółowo stopień podwyżek dla pracowników z wyższymi stawkami i pracującymi na pozostałych stanowiskach.

Na mocy porozumienia zarząd Toyoty (TMMP) zagwarantował przyszłoroczny wzrost wynagrodzeń zasadniczych o nie mniej niż 200zł brutto z możliwością dalszej negocjacji uzależnionej od tego jak będą kształtowały się przyszłoroczne wskaźniki ekonomiczne.

Powyższe warunki płacy były możliwe do osiągnięcia między innymi dzięki spójnemu stanowisku jakie prezentowały wszystkie działające w fabryce organizacje związkowe – ocenia sytuację szef zakładowej „Solidarności”  (największego związku zawodowego w zakładzie) Sławomir Bielakiewicz.

Bardzo ważnym momentem w trakcie negocjacji było przeprowadzenie ankiety wśród  pracowników w której wzięło udział‚ ok. 1300 pracowników w obu lokalizacjach TMMP ( Wałbrzych i Jelcz Laskowice). Pozwoliło to przełamać impas jaki nastąpił w czasie kilkutygodniowych negocjacji.

Pracownicy za jej pośrednictwem wyrazili dezaprobatę™ dla propozycji Firmy zakładającą wzrost wynagrodzeń„ tylko w tym roku. Po przedstawieniu wyników ankiety stronie pracodawcy osiągnęliśmy dodatkowe zobowiązanie ze strony Firmy dotyczące wzrostu wynagrodzeń„ w przyszłym roku co finalnie wpłynęło na decyzję™ o podpisaniu porozumienia – dodaje Bielakiewicz.

 

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy