Banner

Wzór pieczątek

Pieczątka OZ powinna być wykonana wg poniższego wzoru:

Zakładowa*) Organizacja Związkowa
NSZZ “Solidarność”
…………………………………. (nazwa organizacji, adres)
REGON ………….. NIP…………
Nr rejestrowy ……….. (nadany przez Region D. Śląsk)

Wzór pieczątki przewodniczącego Komisji:

Przewodniczący Komisji Zakładowej*
NSZZ “Solidarność”

imię i nazwisko

*) wpisać odpowiednio: Międzyzakładowa/Oddziałowa/Podzakładowa/Terenowa

Społeczna inspekcja pracy