Banner

Konto w banku

Aby założyć konto w banku należy:

1. Wybrać najkorzystniejszą ofertę w prowadzeniu rachunku przez bank.

2. Złożyć do banku:
• numer REGON (oryginał do wglądu i poświadczenia + kserokopia),
• numer NIP (oryginał zaświadczenia do wglądu + kserokopia),
• poświadczenie rejestracji Organizacji Związkowej w rejestrze podstawowych jednostek organizacyjnych Związku Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”,
• potwierdzenie uchwały Komisji Zakładowej w sprawie osób upoważnionych do założenia i dysponowania rachunkiem bankowym (takie potwierdzenie wydaje Dział Ewidencji i Rejestracji Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”),
• wypełnione (pobrane z banku) formularze i kartę wzorów podpisów, które powinny być lub nie (w zależności od wymagań banku) potwierdzone przez Region Dolny Śląsk.

3. Idąc do wybranego banku należy również zabrać ze sobą:
• pieczątkę OZ,
• Statut NSZZ “Solidarność”, KLIKNIJ —> Statut Związku.

Pieczątka OZ powinna być wykonana wg poniższego wzoru:
Zakładowa*) Organizacja Związkowa
NSZZ “Solidarność”
przy …………………………………. (nazwa zakładu, adres)
REGON ………….. NIP ………………..
Nr rejestrowy OZ ……….. (nadany przez Region D. Śląsk)

*) lub Międzyzakładowa, Oddziałowa, Podzakładowa, Terenowa

Społeczna inspekcja pracy