Banner

Podpisane Porozumienie z czeskim związkiem

Podczas wizyty w Czechach delegacja Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zawarła Porozumienie o współpracy ze związkiem Nove Odbory. W myśl podpisanego porozumienia nastąpi m.in. wymiana informacji w zakresie obowiązującego prawa pracy, promocji zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia, organizowania wspólnych konferencji i szkoleń a także informowaniu mediów o wspólnych działaniach.

Porozumienie podpisali Kazimierz Kimso i Jaroslav Jurysek.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy