Banner

Podpisali nowy regulamin wynagrodzeń i wybrali nowe władze w organizacji

Ostatni dzień stycznia był bogaty w wydarzenia ważne dla Organizacji Zakładowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Najpierw został podpisany przez przewodniczącą ZOZ i dyrektora ZNiO nowy regulamin wynagradzania . Dwie godziny później członkowie zakładowej Solidarności wybrali nowe władze Związku.

Prace nad zmianami w Regulaminie Wynagradzania zostały zainicjowane przez Zakładową Organizację Związkową NSZZ “Solidarność” przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich w dniu 12 października 2022 roku. Powołana z inicjatywy dyrektora ZNiO grupa robocza pracowała nad regulaminem do 26 stycznia 2023. Gdy zostały ustalone wszystkie kwestie formalne, prawne i finansowe, dokument trafił do akceptacji dyrektora.
Nie ma lepszej gwarancji wzrostu wynagrodzeń pracowników niż zapisy systemowe w regulaminie wynagradzania – relacjonuje na stronie internetowej OZ sekretarz Komisji Zakładowej Adam Degler

W czasie naszych rozmów w ramach grupy roboczej zapowiadaliśmy też, że będziemy w przyszłości starać się uszczegółowić niektóre zapisy, jak choćby te dotyczące nagród. W tym względzie możemy liczyć na wsparcie specjalistów z Regionu Dolny Śląsk. A przecież niedługo trzeba też będzie napisać regulamin pracy zdalnej… Oznacza to, że zapewne grupa robocza będzie się jeszcze spotykać w tym roku – pisze Adam Degler.
W ostatnich trzech miesiącach pięć osób zapisało się do “Solidarności” przy ZNiO.
Podczas styczniowych wyborów wyłonione zostały nowe władze w składzie – Żaklina Szynkiewicz (przewodnicząca)
Joanna Grześkowiak-Stepowicz (skarbnik)
Adam Degler (sekretarz)
Marta Krajewska
Urszula Wencka.
Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej procedurę wyborczą nadzorowała Danuta Utrata.

Ustępującej wieloletniej przewodniczącej ZOZ “S” przy ZNiO, Barbarze Butent-Stefaniak członkowie OZ składają najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową służbę w interesie wszystkich pracowników Ossolineum,

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy