Banner

Podnoszą kompetencje w Warszawie

Celina Kuc, Celina Rymut i Renata Wierzbicka – przedstawicielki organizacji związkowych z Wrocławia wzięły udział w szkoleniu “Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ “Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Komisję Krajową w Warszawie i zakończy się 7 marca.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy