Banner

Płace rosną wolniej niż inflacja

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. wyniosło 6554,87 zł brutto. Z kolei przeciętna płaca, włącznie z wypłatami z zysku, w całym drugim kwartale w 2022 r. wyniosła 6566,15 zł brutto.
Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (w firmach zatrudniających ponad 9 osób) wyniósł 13 proc. w ujęciu rok do roku. Jest to nieco poniżej konsensusu analityków przepytanych przez PAP Biznes, którzy oczekiwali 13,3 proc. Z kolei miesiąc do miesiąca, czyli wobec maja, wynagrodzenia wzrosły o 2,4 proc.

Jak zauważa portal money.pl wzrost płac jednak jest mniejszy niż wynosi inflacja, która w czerwcu dobiła do 15,5 proc. Podobnie było w maju, kiedy to przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6399,59 zł brutto, a jego wzrost 13,5 proc. – przy 13,9 proc. inflacji. Tym samym w czerwcu, podobnie jak w maju, występuje tzw. ujemna realna dynamika wynagrodzeń w ujęciu rocznym – oznacza to tyle, że płace rosną wolniej niż inflacja.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy