Banner

Pielgrzymka Ludzi Pracy w Henrykowie

Henryków. Od XIII wieku to miejsce jest uświęcone modlitwą i pracą. To tu narodziła się kolejna tradycja. Po raz 4. arcybiskup Józef Kupny i dolnośląska „Solidarność” zaprosiła społeczność Dolnego Śląska na IV Archidiecezjalną Pielgrzymkę Ludzi Pracy.
Do historycznego cysterskiego Henrykowa przybyli zarówno pracownicy, jak pracobiorcy. Wśród gości byli przedsiębiorcy, rzemieślnicy, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych i liczne delegacje organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z pocztami sztandarowymi.Komisję Krajową reprezentował zastępca przewodniczącego Bogdan Biś.
Mszę świętą celebrował abp Józef Kupny wraz z biskupami Jackiem Kicińskim i Andrzejem Siemieniewskim.
Zwracając się do zebranych abp Józef Kupny nawiązał do słów Chrystusa nakazującego w swoim pożegnalnym słowie do tego by się wzajemnie miłowali. Metropolita Wrocławski podkreślił, że słowo miłość jest najczęściej używane, ale i też nadużywane. Chodzi o to, by ten nakaz miłości był ciągle aktualny i odnosił się też do dziedziny pracy.
-Miłość jest jedną rzeczywistością. Pielgrzymka świata pracy jest sposobnością, by wspierać ten rodzaj miłości, który dotyczy przestrzeni świata gospodarczego. Nauka społeczna Kościoła uważa, że w obrębie działalności ekonomicznej można utrzymywać przyjazne stosunki – podkreślał abp Józef Kupny.
Według papieża Jana XXIII wzajemne stosunki w pracy miedzy pracodawcami a pracownikami muszą opierać się na wzajemnym szacunku, ponieważ praca nie tylko służy uzyskiwaniu dochodu, ale jest na potrzeby wszystkim ludziom. Podobnie nauczał papież Jan Paweł II, pisząc o pracy nie tylko dla zysku, ale zaspokajającej potrzeby ludzkie i służenie społeczeństwu.
Arcybiskup Józef Kupny dziękował szczególnie pracodawcom, że są tu ze swoimi pracownikami. Apelował do wszystkich, by wynik ekonomiczny nie przesłaniał najcenniejszej rzeczy, jaką jest człowiek.

Po zakończeniu mszy św. abp Józef Kupny uhonorował Kazimierza Kimso i Jarosława Krauze okolicznościowymi numizmatami za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Kościoła.

Pielgrzymi mieli też możliwość obcowania z relikwiami bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które zostały specjalnie na tę mszę św. przywiezione z katedry wrocławskiej.
Po strawie duchowej na pielgrzymów czekały jeszcze inne przeżycia. Energetyczny występ zespołu Czerwone Gitary, które zapowiedziały stare dobre przeboje oraz poczęstunek pod namiotami. Partnerem przedsięwzięcia był Tauron Polska Energia SA a o godną oprawę liturgiczną mszy zadbało Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne z Wrocławia.
jw

Partner wydarzenia:

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy