Banner

Październikowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy

We wtorek 24 października przewodniczący ZR Kazimierz Kimso bierze udział w kolejnym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, na którym zostanie przyjęte stanowisko w sprawie nadzoru rynku w obszarze środków ochrony indywidualnej. Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Inspekcję Pracy oraz Polskie Centrum Akredytacji – Poprawa skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle wymagań nowej normy ISO 45 001. Na forum Rady przedstawiony zostanie także projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2018 r.

Resized_20171024_095542

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy