Banner

Pamięci Ofiar Smoleńska

DYWIZJON 96
Szanownemu Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu wraz z małżonką Marią,
oraz wszystkim, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem,
ich rodzinom i poległym w Katyniu wiersz ten dedykuję.

Do Katynia wszyscy lecieli

Nad Smoleńskiem zginęli

Kwiat Polski Biało- Czerwony
W ofierze Bogu złożony

W każdym biło Serce Rycerza
Bukiet pachnących kwiatów
Cudownych Polaków Rodaków
Który wiedział w jakim kierunku zmierza

Pamięć o umęczonych Ojcach ich jednoczyła
I do Katynia prowadziła

A kiedy do samolotu wsiadali
Sprawy sobie nie zdawali
W jakie przestworza los ich uniesie
I jakiej chwały ten czyn im przyniesie

Sprawy codzienne na nich czekały
Mężowie i Żony, które ich Kochały
Serca najbliższych Ukochane i te nieznane
Wszystkich Polskich Dzieci
Zmęczone od wszelkich Dziejowych Zamieci

A kiedy eskadra do nieba ruszyła
I Życie Polsce w ofierze złożyła
To krew, która się wylała
Kajdany milczenia i zmowy zerwała

Zryw powstał narodowy
Do serc ludzkich przemian gotowy
Boleść nas zjednoczyła
I żelazny pancerz przebiła
Miłość tam wkroczyła
I owoce swe zostawiła

A kiedy ziarno na nowo wzejdzie
To wszelkie zło z Narodu odejdzie
Bo to Jezus przecież, sieje i orze
I Swojemu Dziecku na pewno pomoże

Do Nieba szli dwójkami
Siostry i Bracia Kochani
Orły Biało- Czerwone
Miłością z Ojcami złączone

Mgła gęsta ziemię pokryła
Oczy nam ręką zakryła
Lecz Serca nasze Kochają
O sprawiedliwość wołają

A kiedy Ona nadejdzie
To słońce nad nami wzejdzie
Do boju wszyscy ruszymy
Zło dobrem zwyciężymy

A wtedy maki czerwone
Krwią Polską nasączone
Będą się uśmiechały
I mocno nas Kochały

Dziewiątka i szóstka to znaki dla Ciebie
To Polskie Orły szybują po Smoleńskim Niebie
Serca Ich Mocne i Niezwyciężone
A oczy z Miłością ku Polsce zwrócone

Cichutko szybują nasze Orły Kochane
Ojczyźnie i Bogu na zawsze Oddane

Szuba Krzysztof

Lista osób, które zginęły w Smoleńsku:

Lech Kaczyński – Prezydent RP,

Maria Kaczyńska – Małżonka Prezydenta RP,

Ryszard Kaczorowski – były Prezydent RP na uchodźstwie,

Joanna Agacka-Indecka – Przewodnicząca Naczelnej Rady Adwokackiej,

Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego,

Andrzej Błasik – Dowódca Sił Powietrznych RP,

.Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP,

Anna Maria Borowska – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Bartosz Borowski – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Tadeusz Buk – Dowódca Wojsk Lądowych RP,

Abp Miron Chodakowski – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego,

Czesław Cywiński – Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK,

Leszek Deptuła – poseł na Sejm RP,

Zbigniew Dębski – Kawaler Orderu Virtuti Militari,

Grzegorz Dolniak – poseł na Sejm RP,

Katarzyna Doraczyńska – Kancelaria Prezydenta RP,

Edward Duchnowski – Sekretarz Generalny Związku Sybiraków,

Aleksander Fedorowicz – tłumacz prezydencki,

Janina Fetlińska – senator RP,

Jarosław Florczak – funkcjonariusz BOR,

Artur Francuz – funkcjonariusz BOR,

Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

Grażyna Gęsicka – poseł na Sejm RP,

Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu Warszawa,

Przemysław Gosiewski – poseł na Sejm RP,

Ks. Bronisław Gostomski – ks. prałat, kapłan diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie,

Mariusz Handzlik – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

Ks. Roman Indrzejczyk – kapelan Prezydenta RP,

Paweł Janeczek – funkcjonariusz BOR,

Dariusz Jankowski – Kancelaria Prezydenta RP,

Izabela Jaruga-Nowacka – poseł na Sejm RP,

O. Józef Joniec – Prezes Stowarzyszenia „Parafiada”,

Sebastian Karpiniuk – poseł na Sejm RP,

Andrzej Karweta – Dowódca Marynarki Wojennej RP,

Mariusz Kazana – Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich,

Stanisław Komornicki – Kanclerz Kapituły Orderu Virtuti Militari,

Stanisław Jerzy Komorowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

Paweł Krajewski – funkcjonariusz BOR,

Andrzej Kremer – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej 1987-2007,

Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,

Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej,

Ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich,

Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP,

Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta RP,

Tadeusz Lutoborski – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Barbara Mamińska – Kancelaria Prezydenta RP,

Zenona Mamontowicz-Łojek – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Stefan Melak – Prezes Komitetu Katyńskiego,

Tomasz Merta – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Dariusz Michałowski – funkcjonariusz BOR,

Stanisław Mikke – Wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

Aleksandra Natalli-Świat – poseł na Sejm RP,

Janina Natusiewicz-Mirer – osoba towarzysząca,

Piotr Nosek – funkcjonariusz BOR,

Piotr Nurowski – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

Bronisława Orawiec-Löffler – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Ks. Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego,

Ks. Adam Pilch – Ewangelickie Duszpasterstwo Polowe,

Katarzyna Piskorska – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Maciej Płażyński – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,

Bp.Tadeusz Płoski – Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego,

Agnieszka Pogródka-Węcławek – funkcjonariusz BOR,

Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych RP,

Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,

Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP,

Ks. Ryszard Rumianek – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

Arkadiusz Rybicki – poseł na Sejm RP,

Andrzej Sariusz-Skąpski – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich,

Wojciech Seweryn – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Sławomir Skrzypek – Prezes Narodowego Banku Polskiego,

Leszek Solski – przedstawiciel Rodzin Katyńskich,

Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP,

Jacek Surówka – funkcjonariusz BOR,

Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,

Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP,

Jolanta Szymanek-Deresz – poseł na Sejm RP,

Izabela Tomaszewska – Kancelaria Prezydenta RP,

Marek Uleryk – funkcjonariusz BOR,

Anna Walentynowicz – założycielka Wolnych Związków Zawodowych,

Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja „Golgota Wschodu”,

Zbigniew Wassermann – poseł na Sejm RP,

Wiesław Woda – poseł na Sejm RP,

Edward Wojtas – poseł na Sejm RP,

Paweł Wypych – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,

Stanisław Zając – senator RP,

Janusz Zakrzeński – wybitny polski aktor,

Gabriela Zych – przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Lista członków załogi:

Arkadiusz Protasiuk – dowódca załogi,

Robert Grzywna – drugi pilot,

Andrzej Michalak – technik pokładowy,

Artur Ziętek – nawigator,

Natalia Januszko – stewardessa,

Barbara Maciejczyk – stewardessa,

Justyna Moniuszko – stewardessa.

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy