Banner

Pamięć Bohaterów

Fundacja Łączka z Warszawy, Fundacja Niepodległości z Lublina oraz Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego z Krakowa propagują akcję „Wyklęci – Niezłomni. Przywróćmy pamięć Naszym BOHATEROM”  Celem przedsięwzięcia jest zgromadzenie wokół tej inicjatywy jak największej ilości organizacji, fundacji, stowarzyszeń i osób prywatnych, którym zależy na odnalezieniu miejsc pochówku i godnego upamiętnienia tych, którzy mieli na zawsze zostać zapomniani i wyklęci. Pierwszym etapem jest zbieranie podpisów pod petycją do władz Rzeczpospolitej Polski o treści:

My, niżej podpisani, popieramy dążenia prof. Krzysztofa Szwagrzyka, pełnomocnika prezesa IPN do spraw poszukiwania miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego.

Żądamy od Najwyższych Władz Rzeczpospolitej Polskiej: Prezydenta RP , Marszałka Sejmu RP, Premiera RP podjęcia natychmiastowych działań w celu:

  1. Umożliwienia dokończenia prac ekshumacyjnych na „Łączce” Wojskowego Cmentarza na Powązkach w Warszawie. 
  2. Ustaleniu  tożsamości wydobytych szczątków poprzez przeprowadzenie badań DNA.
  3. Budowy Panteonu Narodowego, gdzie z należnymi honorami pochowamy naszych Bohaterów.

Szczegóły i petycja do podpisania na stronie:

http://www.citizengo.org/pl/13448-o-poparcie-postulatow?tc=gm&tcid=15075009

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy