Banner

Oświatowe obrady

Na majowym posiedzeniu Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk zapoznała się i poparła stanowisko Sekcji Krajowej ws. odwołania ministra Czarnka (publikowaliśmy tydzień temu) oraz przyjęła Apel do rządu i posłów oraz Stanowisko ws. wycieczek szkolnych.

Poniżej treść dokumentów:

APEL

DO RZĄDU I POSŁÓW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Panie i Panowie, miejcie świadomość, że od Waszych decyzji w sferze edukacji zależy przyszłość Narodu. Czy młode pokolenie Polaków będzie przygotowane i zdolne do niezależnego, samorządnego                    i autentycznego uczestnictwa w kierowaniu swym krajem, zależy również od Was.

Głównym celem edukacji powinien być pełny rozwój psychiczny                     i fizyczny naszych dzieci. Żądamy zaprzestania nieprzemyślanych działań szkodzących polskiej edukacji. System nie ma służyć doraźnym interesom władzy politycznej i administracyjnej, tylko dobru wspólnemu.

Wzywamy Was ! Podejmijcie działania zmierzające do przywrócenia społecznego prestiżu stanu nauczycielskiego.

Żądamy natychmiastowego wykonania zobowiązań wynegocjowanych          przez NSZZ „Solidarność” związanych z naszymi warunkami pracy                   i płacy.

Zanim rozpoczniecie kolejną reformę edukacji pozwólcie nam godnie pracować !

 

STANOWISKO 2 /2022

Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Dolny Śląsk ws. regulacji przepisów dotyczących wynagrodzeń za czas pracy podczas wycieczek szkolnych

 Rada   Międzyregionalnej   Sekcji   Oświaty   i   Wychowania NSZZ   „Solidarność”   Dolny   Śląsk   domaga   się   zgodnego z  Kartą  Nauczyciela,  uregulowania  przepisów  dotyczących  wynagrodzeń za czas pracy podczas wycieczek szkolnych. Brak jednoznacznych zapisów powoduje nierówne traktowanie  nauczycieli w różnych jednostkach oświatowych. W  obecnym  stanie  prawnym  nauczyciele  mogą  i  powinni  odmówić organizowania wycieczek szkolnych. Dlatego Rada MSOiW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk uważa, że sprawa ta powinna zostać wreszcie jednolicie uregulowana zgodnie z przepisami prawa pracy.

foto Janusz Wolniak

                                                  

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy