Banner

Oświatowa “Solidarność” protestuje

Na zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk 20 września przyjęto stanowisko wyrażające niezadowolenie z działań rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Ponadto wyrażono opinię o niewystarczających działaniach Krajowej Sekcji Oświaty w tej mierze.

Rada postanowiła ponadto zorganizować 8 listopada br. debatę na temat reformy oświatowej i płac, zapraszając do Wrocławia szefów Regionów i przewodniczących Sekcji Oświaty.

Podjęto też decyzję o zorganizowaniu w tym roku szkolenia dotyczącego zmian w prawie oświatowym.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy