Banner

Oświatowa Rada

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk na zebraniu Rady omówiła i przedyskutowała sytuację w oświacie po Krajowym Zjeździe Delegatów Oświaty. Omówiono przyjęte dokumenty, w tym stanowisko ws. odwołania min. Anny Zalewskiej. Wyrażono dezaprobatę dla faktu, że podpisane podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Porozumienie z minister Zalewską o powołaniu Zespołu Płacowego, nie jest zrealizowane.

Gościem spotkania był Przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy