Banner

Oświata w obronie wychowawców

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk na swoim ostatnim zebraniu przyjęła m.in. stanowisko, w którym staje w obronie wychowawców, których nie obejmuje Karta Nauczyciela.

STANOWISKO

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Dolny Śląsk zwraca się z prośbą do Sekcji Krajowej o podjęcie działań zmierzających do przyznania wychowawcom w placówkach opiekuńczo- wychowawczych dodatku za warunki trudne i uciążliwe. Prawo do dodatku za warunki pracy wynika z art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 34 Karty Nauczyciela. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy, stanowiących podstawę do przyznania tego dodatku, określa rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Na zdjęciu przewodnicząca Sekcji Danuta Utrata.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy