Banner

Oświata przed WZD

Na marcowym spotkaniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk omawiano projekty stanowisk, które będą przedstawione na WZD Sekcji w kwietniu. Dotyczyć one będą spraw płacowych, oceny pracy nauczyciela oraz doskonalenia nauczycieli.

Członkowie Rady zaopiniowali też wniosek kuratora dotyczący grantów na szkolenia, wnosząc o jego uzupełnienie o kwestie szkoleń z zakresu szkolnictwa zawodowego.

Na zebraniu omówiono także stanowiska przyjęte przez Sekcję Krajową Oświaty.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy