Banner

Oświata negatywnie ocenia nowe praktyki MEN

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”, negatywnie ocenia wprowadzenie w Rozporządzeniu Ministra Edukacji możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu. Przedstawiciele Rady podkreślali, że to kolejny przykład wprowadzania zmian w prawie oświatowym bez konsultacji ze związkami zawodowymi.

KSOiW uważa, iż  MEiN eliminuje z procesu decyzyjnego w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektorowi związki zawodowe, zapewniając jednocześnie prerogatywę wyrażenia opinii w tym zakresie radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki. Przyjęte postanowienia są nie zrozumiałe zważywszy na fakt, iż art. 63 ust. 14 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe gwarantuje reprezentatywnym organizacjom związkowym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

Sekcja apeluje o aktywny udział członków Związku w procedurze powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty.

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy