Banner

Oświadczenie Komisji Zakładowej ws. spotkania z polskimi władzami Amazona

W dniu 26 października 2015 odbyło się spotkanie polskimi władzami Amazona z naszą Komisją Zakładową. Mimo wielu próśb spotkanie nie odbyło się na terenie naszego zakładu pracy. Wyszliśmy również z propozycją spotkania w siedzibie Zarządu Regionu Dolnośląskiej Solidarności, która spotkała się ze zdecydowaną odmową. Takie praktyki są dla nas niezrozumiałe.
Spotkanie odbyło się w wynajętym pomieszczeniu w lokalu Exclusive Apartments przy ul. Krawieckiej 6. Obecni na nimi ze strony Amazona byli: Robert Stobiński (GM POZ1), Marta Dworowska (Dyrektor Personalny) oraz Agata Woszczyk (HR Manager). Naszą organizację reprezentowali: Grzegorz Cisoń (Przewodniczący KZ), Anna Gandziarowska (Z-ca Przewodniczącego KZ), Damian Jekiel (Z-ca Przewodniczącego KZ), Tomasz Dędek (skarbnik KZ). Wspomogli nas przedstawiciele Dolnośląskiej Solidarności – Maria Zapart, Krzysztof Wołk-Łaniewski oraz Kamil Zając.
Chcieliśmy porozmawiać o zasadach współpracy oraz omówić następujące kwestie:
– brak kontaktu i odpowiedzi na kierowane przez nas pisma i zapytania oraz nierealizowani przez władze Amazona ustaleń zawartych, w podpisanym porozumieniu,
– różnic w sposobie wynagradzania pracowników,
– prowadzenia działalności związkowej na terenie pracodawcy,
– współdziałanie w zakresie indywidualnych spraw wynikających ze stosunku pracy.
Odnieśliśmy wrażenie, że przedstawiciele Amazona, nie traktują naszej organizacji w sposób partnerski. Wielokrotnie podkreślaliśmy chęć dialogu i wypracowania wspólnych rozwiązań. W zamian spotkaliśmy się z lekceważącym stosunkiem oraz zasłanianiem się wewnętrznymi, tajemniczymi procedurami, o których pracownicy nie widzieli. Pomimo, że z mocy Konstytucji i przepisów prawa jedyną instytucją uprawnioną do reprezentowania praw i interesów pracowników jest Związek Zawodowy, zostaliśmy porównani do zespołu piłkarskiego, który powołał do życia Amazon.
W naszym odczuciu wczorajsze spotkanie jest dowodem na to, że władze polskiego Amazona pozorują dialog, nie ma w nich chęci współpracy, a wiele zaproponowanych przez nich rozwiązań stoi w sprzeczności z polskim prawem oraz nosi znamiona utrudniania działalności związkowej. Wyrażamy zaniepokojenie takim stanem rzeczy. Nie godzimy się na takie traktowanie.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy