Banner

Orange szuka oszczędności

Firma Orange Polska zaproponowała zmiany w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Likwidacja nagrody jubileuszowej (poprzez wypłatę jednorazowych rekompensat w przedziale od 10 % do 100% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od lat pracy) oraz zmniejszenie odpisu na fundusz socjalny w latach 2020 – 22 (do 25% odpisu podstawowego).
Ponadto w Umowie Społecznej zarząd chce renegocjacji m.in. w kwestii przesunięcia terminu procesu podwyżkowego, planowanych w 2 półroczu 2020r zwolnień oraz zmniejszenia odpisu z zysku na fundusze centralne.
Zarząd Orange Polska uzasadnia to m.in. przewidywanym spadkiem przychodów spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych oraz ponoszonymi obecnie kosztami związanymi z epidemią koronowirusa, w tym nie świadczenie pracy przez części pracowników przy utrzymaniu pełnego wynagrodzenia zasadniczego (np. salony sprzedaży). Zarząd spółki nie wyklucza wypowiedzenia układu zbiorowego pracy (PUZP). Jednocześnie deklaruje utrzymania wynagrodzenia oraz zatrudnienia z uwzględnieniem odejść dobrowolnych.
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” uczestniczący w negocjacjach pomimo braku wsparcia innych organizacji związkowych podtrzymują swoje zastrzeżenia co do zasadności tak daleko idących zmian w PUZP oraz Umowie Społecznej (szczególnie odpis na szeroko rozumianą działalność socjalną). Do tej pory propozycje i uwagi OMPT NSZZ „Solidarność” dotyczące zgłoszonych przez spółkę zmian nie znalazły zrozumienia.
Zdjęcie archiwalne ze strony Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy