Banner

Opiekunowie tablicy

Wieloletnią już tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 60 jest opieka nad tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej w pobliżu dawnej zajezdni MPK. 9 czerwca 2017 r. – na kilkanaście dni przed zakończeniem roku szkolnego zjawiła się tu klasa 1D z wychowawczynią prof. Beatą Kryjom oraz prof. Robertem Pieńkowskim – koordynatorem projektu. Młodzież posłuchała najpierw o historycznym znaczeniu tego miejsca. Obecna funkcja zajezdni jest zupełnie inna niż pierwotnie. W 1892 r. pojawiły się w tym miejscu elektryczne tramwaje, a w 1965 r. autobusy. Z zajezdnią autobusową MPK związane są jednak wydarzenia, które zachęciły XVII-tkę do objęcia swoim patronatem właśnie tego miejsca. Ponieważ to tu narodziła się wrocławska i dolnośląska „Solidarność”, która odegrała kluczową rolę w obaleniu komunizmu i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 r. Po rysie historycznym, który nakreślił Rober Pieńkowski młodzież energicznie zabrała się za porządki wokół tablicy, gdyż wdzięczność dla odwagi i poświęcenia wrocławskich robotników w sierpniu 1980 roku zobowiązuje by miejsce było idealnie zadbane. Po zakończeniu prac porządkowych młodzież w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku mogła dzięki uprzejmości dyrektora Centrum Historii Zajezdnia Marka Mutora zwiedzić ekspozycję.
XVII Liceum Ogólnokształcące od wielu lat sprawuje opiekę i dba o czystość tablicy przy ul. Grabiszyńskiej.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy