Banner

Okaż wsparcie dla szykanowanych pracowników

Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ “Solidarność” Bogusław Motowidełko zwraca się do nas z gorącym apelem:

W czerwcu tego roku pracownicy firmy JOART S.A. przystąpili do NSZZ “Solidarność'” chcąc bronić swoich praw pracowniczych i poprawić warunki pracy przystępując do organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne.
Od czerwca 2020r. firma JOART S.A. na podstawie przepisów prawa związkowego została objęta działalnością organizacji międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Ikea Industry Poland Sp. z o.o. i Ikea Retail Sp. z o.o. i inne o czym firma została skutecznie poinformowana. Zarząd firmy od czerwca tego roku pomimo skierowanego zaproszenia nie podjął dialogu z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.
Z kolei firma JOART S.A. jako pracodawca od sierpnia 2020r. rozpoczął działania antyzwiązkowe i zmienił jednostronnie, bez zawiadomienia i zgody Komisji Międzyzakładowej, warunki pracy naszym koleżankom upoważnionym do reprezentowania związku wobec pracodawcy. Jedną z koleżanek przeniósł z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. Propozycja wykonywania przez nią pracy w Gorzowie Wielkopolskim – oddalonym od Zielonej Góry o 100 km – jest celowym działaniem szykanującym i dyskryminującym za przynależność związkową i jest nie do przyjęcia. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę zawiera bardzo niekorzystne dla obu Pań warunki pracy. Zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy, zmiana miejsca świadczenia pracy jest naszym zdaniem „karą” za organizowanie związku. Zmiana warunków pracy pracownikom objętemu szczególną ochroną będących przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w Waszej firmie jest atakiem na związek zawodowy a tym samym atakiem na podstawowe prawa pracownicze i związkowe. Podkreślenia wymaga także, że wypowiedzenie warunków umowy o pracę jest rażącym naruszeniem prawa pracy i gwarantowanego w Konstytucji RP prawa do swobodnego zrzeszania się. Jest ewidentnym przejawem dyskryminacji ze względu na przynależność związkową. Działania podejmowane przez pracodawcę stanowią rażące naruszenie przepisów prawa pracy, o jakim mowa w art. 281 pkt 3 kodeksu pracy. Bezprawność zmiany warunków pracy jest jaskrawa, oczywista dla każdego, a przez to budząca oburzenie społeczne.

Proszę stanąć w obronie naszych koleżanek, wziąć niezwłocznie udział w akcji protestacyjnej i wysłać e-mailem protest ( w załączeniu – proszę wpisać swoją właściwą nazwę organizacji.) na podane adresy e-mail.

b.madej@szachownica.com.pl
a.kuczynski@szachownica.com.pl

Proszę Przewodniczących aby protest wysyłać również do wiadomości Regionu Zielonogórskiego na adres e-mail
mmotor@op.pl

Pozdrawiam.
Bogusław Motowidełko – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” w Zielonej Górze

Joart S.A.-protest dla osób prywatnych
Joart S.A.-protest dla członków związku
Joart S.A.-protest dla organizacji związkowych

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy