Banner

Ogólnopolskie Forum BHP

Kazimierz Kimso, szef Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk uczestniczy w Warszawie w II Ogólnopolskim Forum Służby BHP.

Przewodniczący wziął udział w debacie oxfordzkiej   na temat ,,Związki zawodowe nie chcą współpracować ze służbą BHP w zakresie wypełniania obowiązków pracodawców na rzecz bezpieczeństwa pracy”.

Sesję inauguracyjną otworzył Janusz Śniadek, poseł na sejm RP, przewodniczący Rady Ochrony Pracy wykładem “Czy świat pracy w Przemysle 4.0 jest bezpieczny?

jw

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy