Banner

Odznaczenie dla Ryszarda Mocka

3 listopada na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbył się koncert „Od Wolności do Niepodległości”. Podczas uroczystości wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński wręczył Ryszardowi Mockowi Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Prezydent RP przyznał Ryszardowi Mockowi to zaszczytne odznaczenie za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej. Wręczone również zostały medale Pro Patria przyznawane przez Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
Ryszard Mocek w stanie wojennym był więziony w Wałbrzychu i Świdnicy. Wielokrotnie bity i torturowany. Członek ZR w latach 1990-92. Był wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym Związku w kopalni “Thorez”.

fot. Radosław Mechliński

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy