Banner

Odszedł do wieczności Witold Jabłoński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 stycznia 2018 roku,
zmarł były
Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”w Politechnice Wrocławskiej

 ŚP. WITOLD JABŁOŃSKI

Urodził się 06.11.1938 r. w Siedlcach. W Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” od 1980 roku. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej od 20 lutego 1991 roku do 31 marca 1998 roku. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1991-2010 Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów, a w latach 1991-2006 na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk. W latach 1991-1998 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów. Delegat na Zjazd Krajowej Sekcji Nauki w latach 1991-1995. Członek Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w kadencji 1995-1998. Doktor inżynier, nauczyciel akademicki w Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1961 roku po ukończeniu studiów pracował w Dyspozycji Mocy Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach, a następnie w Zakładach Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego. Od 1963 do 1965 roku pracował we Wrocławskim Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym ZREMB na stanowisku projektanta. Od 1965 roku do 2005 roku pracował w Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako asystent w Katedrze Urządzeń Elektrycznych, a następnie jako asystent i adiunkt w Instytucie Energoelektryki tej uczelni.

Jako przedstawiciel pracowników, a następnie związków zawodowych brał udział przez prawie 15 lat w pracach Senatu Politechniki Wrocławskiej. Był przez kilka kadencji członkiem Rady Wydziału i Rady Instytutu.

Za działalność dydaktyczną i naukową otrzymał wiele nagród J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej, Dziekana Wydziału Elektrycznego i Dyrektorów Instytutu, m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Został odznaczony Srebrną (1985), a następnie Złotą (2002) Odznaką Honorową SEP, Srebrną i Złotą Odznaką NOT, medalem im. K. Szpotańskiego (2008) oraz medalem im. prof. K. Idaszewskiego (2009).

Odznaczenia solidarnościowe: Dyplom „Solidarności” – 2005, Medal „Solidarności” – 2006, Medal Dolnośląskiej Solidarności „Niezłomni” – 2013.

ODSZEDŁ OD NAS CZŁOWIEK PRAWY, ŻYCZLIWY I SKROMNY.

ODSZEDŁ PRZYJACIEL, DO KOŃCA CZŁOWIEK „SOLIDARNOŚCI”.

 Organizacja Zakładowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej.

Pogrzeb Witolda Jabłońskiego będzie w sobotę 3 lutego 2018 r. o godz. 13.00 na cmentarzu przy ul.Bujwida.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy