Banner

Oddali hołd Niezłomnym

W piątek 1 marca pod Pomnikiem Ofiar Terroru Komunistycznego na Cmentarzu Osobowickim przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, środowisk kombatanckich oraz wielu organizacji i instytucji złożyli hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Wiązankę kwiatów w imieniu dolnośląskiej Solidarności złożył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso wraz z delegacją pocztu sztandarowego (sekretarz ZR Grzegorz Makul, Zenon Adamski, Tadeusz Kurkowiak).
Podczas uroczystości Komendant Garnizonu Wrocław mjr Sławomir Skałecki odczytał list ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, naczelnik Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Wojciech Trębacz przypomniał zebranym o wyjątkowym w skali kraju znaczeniu kwater na Cmentarzu Osobowickim, gdzie staraniem wielu osób przez lata udało się zachować groby pomordowanych żołnierzy nurtu niepodległościowego. Minister Beata Kempa, zwracając się do licznie zebranej młodzieży, podkreśliła m.in. jak ważne jest zachowanie pamięci o tych, którzy oddali swe życie za takie wartości jak Bóg Honor i Ojczyzna.
Wśród licznych delegacji składających kwiaty pod pomnikiem byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym, Solidarności Walczącej oraz MOZ Pracowników Regionu Dolny Śląsk.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy