- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Ochrona Środowiska spotkała się we Wrocławiu

W dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk odbyło się spotkanie  Przedstawicieli:- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ we Wrocławiu- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Opolu- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Katowicach- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Szczecinie- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Zielonej Górze, zrzeszonych w Krajowym Porozumieniu dnia 12 stycznia 2018 r. Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, reprezentowanych przez Organizacje Związkowe przy Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska oraz przedstawiciela załogi WIOŚ w Lublinie.

Spotkanie prowadziła Adrianna Krzyżosiak-Milian, przewodnicząca KZ przy Wioś we Wrocławiu.

Efektem spotkania przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2018 r. było podpisanie przez członków ww. Porozumienia, petycji do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członków Rządu wraz z wnioskami
o jej poparcie skierowanymi do Sejmowej Komisji  Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ponadto skierowana została  prośba
o spotkanie z Premierem RP, Ministrem Finansów oraz Komisją Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso, który zadeklarował poparcie dla składanych postulatów.

foto Janusz Wolniak