Banner

Ochrona Środowiska spotkała się we Wrocławiu

W dniu 15 stycznia 2018 r. w siedzibie Zarządu Regionu Dolny Śląsk odbyło się spotkanie  Przedstawicieli:- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ we Wrocławiu- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Opolu- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Katowicach- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Szczecinie- KZ NSZZ „Solidarność” przy WIOŚ w Zielonej Górze, zrzeszonych w Krajowym Porozumieniu dnia 12 stycznia 2018 r. Pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, reprezentowanych przez Organizacje Związkowe przy Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska oraz przedstawiciela załogi WIOŚ w Lublinie.

Spotkanie prowadziła Adrianna Krzyżosiak-Milian, przewodnicząca KZ przy Wioś we Wrocławiu.

Efektem spotkania przeprowadzonego w dniu 15 stycznia 2018 r. było podpisanie przez członków ww. Porozumienia, petycji do Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Członków Rządu wraz z wnioskami
o jej poparcie skierowanymi do Sejmowej Komisji  Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa oraz do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ponadto skierowana została  prośba
o spotkanie z Premierem RP, Ministrem Finansów oraz Komisją Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu obecny był Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Kazimierz Kimso, który zadeklarował poparcie dla składanych postulatów.

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy