Banner

Obrady ROP w Gdańsku

We wtorek 22 września w sali BHP w Stoczni Gdańskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjęła  stanowisko w sprawie działań Wyższego Urzędu Górniczego, a także zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych pt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce: działania prewencyjne w obszarze legalności zatrudnienia; analiza zjawisk i tendencji na rynku usług agencji zatrudnienia”. Członkowie Rady przyjęli także rezygnację ze stanowiska głównego inspektora pracy Wiesława Łyszczka i pozytywnie zaopiniowali kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na to stanowisko.

W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy