Banner

Sanepid pod ostrzałem

Sytuacja pracowników Sanepidu zdominowała lutowe posiedzenie ZR. Przeciążenie pracowników obowiązkami wynikającymi z powodu pandemii pogarsza zdaniem związkowców niemerytoryczne zarządzanie p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuację pogarsza odbiór społeczny, utożsamiający decyzje rządu z pracownikami inspekcji. Agresja, pogróżki, to smutna codzienność pracowników Sanepidu. Mówiła o tym Danuta Liskowiak. Stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Regionu:

Ponadto działacze wysłuchali informacji z prac Prezydium. Jak zawsze najbardziej interesująca była wymiana informacji o sytuacji w poszczególnych branżach i zakładach pracy. Produkcja wre -mówili działącze z Toyoty, Whirlpoolu. Nauczyciele sygnalizowali duże przeciążenie pracą przed komputerem. O tym, że Covid osłabia więź między członkami organizacji oświatowych ze względu na zdalny system pracy mówiła m.in. przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty Danuta Utrata. Zebrani podjęli też uchwałę o przedłużeniu zarządu komisarycznego w jednej z organizacji w powiecie oławskim.

O powołaniu przez Region komitetu upamiętniającego pamięć ofiar stanu wojennego poinformował przewodniczący ZR Kazimierz Kimso.

Obrady prowadzone były zdalnie.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy