Banner

Obrady Rady Ochrony Pracy

Przyjęcie stanowiska  w sprawie problematyki zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych   w świetle nowych uregulowań oraz omówienie dokumentu Centralnego Instytutu Ochrony Pracy –  Państwowego Instytutu Badawczego poświęconego informacji o zawodach, to główne, poza sprawami bieżącymi,tematy wtorkowego (10 września) posiedzenia Rady Ochrony Pracy. W pracach tego gremium bierze udział przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy