Banner

Obradował lipcowy ZR

Lipcowe posiedzenie Zarządu Regionu (9 lipca) poświęcone było m.in.omówieniu bieżących spraw związkowych. Członkowie ZR wysłuchali informacji o pracach Komisji Krajowej i Prezydium ZR oraz zajęli się sprawami wewnątrzzwiązkowymi. Przedstawiciele różnych branż  omówili sytuację i nastroje panujące wśród pracowników. Danuta Utrata z Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania poinformowała m.in. o kontynuacji akcji protestacyjnej w związku z brakiem realnych podwyżek płac. Ewa Jakimowicz i Krzysztof Tenerowicz reprezentujący Regionalną Sekcję Ochrony Zdrowia zdali relację z czerwcowego Kongresu Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ “Solidarność”.

jw mr

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy