Banner

Obradowali pracownicy administracji

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się (6.03) posiedzenie Rady Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (KS PARiS) z udziałem minister Marleny Maląg.
Przewodnicząca KS PARiS Lucyna Walczykowska omówiła problemy pracowników administracji samorządowej, w tym nałożone dodatkowe zadania wynikające zarówno ze zleceń rządowych, jak i zmiany przepisów. Przedstawiono problemy pracowników administracji rządowej – członków korpusu służby cywilnej, w tym: pracowników urzędów statystycznych oraz urzędów wojewódzkich, a także pracowników niemnożnikowych niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zwracając uwagę m.in. na zwiększenie zadań i dysproporcje płacowe.
Wojciech Pleciński omówił problemy dotyczące płac członków korpusu służby cywilnej oraz rozporządzenie dotyczące pracowników niemnożnikowych.
Przedstawiciele organizacji związkowych: Głównego Urzędu Statystycznego Bogdan Maliszewski, Urzędu Statystycznego w Gdańsku, Katarzyna Adamska oraz Urzędu Statystycznego w Białymstoku Stanisława Witenberg – przedstawili problemy pracowników urzędów statystycznych, zaś przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Andrzej Modzelewski poruszył problemy pracowników urzędów wojewódzkich.
Wiceminister Stanisław Szwed zwrócił uwagę na liczbę spraw, które udało się załatwić. Wspólnie z zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdanem Kubiakiem przybliżyli sprawy dotyczące funkcjonowania zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy