Banner

Obradowała Rada Ochrony Pracy

W środę 24 stycznia w Warszawie członkowie Rady Ochrony Pracy przyjęli stanowisko w sprawie poprawy skuteczności systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w świetle wymagań nowej normy ISO 4500. Ponadto zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy pt. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym i ograniczenie ich skutków. Omówiono sprawozdanie z działalności Rady w 2016 i 2017 r. oraz przyjęty został harmonogramu działań na rok 2018. W obradach uczestniczył przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso. Członkowie Rady pogratulowali posłance Beacie Mazurek objęcia funkcji wicemarszałka Sejmu.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy