Banner

Obradowała oświata

Podczas pierwszego po wakacjach zebrania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk przewodnicząca Sekcji Danuta Utrata przedstawiła i omówiła najważniejsze działania związkowe na szczeblu regionalnym i krajowym (lipcowa Pielgrzymka Nauczycieli do Częstochowy, spotkania Prezydium KSOiW, Kongres Oświaty i Nauki, Rada Sekcji Krajowej, spotkania z ministrem edukacji ws. plac i emerytur, akcje informacyjne, np. filmy – Co Pana na to, Panie Premierze!, przyjęcie funkcji wiceprzewodniczącej KSOiW przez Danutę Utratę).

W czasie dyskusji wiele mówiono o formach działania Związku, przedstawiając w tej mierze rożne pomysły. Rozmowa koncentrowała się oczywiście na kwestii podniesienia płac w oświacie.

Zebranie rady odbyło się w Klubie Muzyki i Literatury, gdzie związkowcy mogli obejrzeć wystawę pt. „Solidarność przeciw cenzurze” ze zbiorów Janusza Wolniaka. Wystawa czynna do 27 września br.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy