Banner

Obradowała Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji

Obradujące w trybie telekonferencyjnym, Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” omówiło 24 kwietnia sytuację w spółkach objętych działaniem Sekcji (m.in. OPL, Ericsson, Internetia, Sodexo, UPC, T-Mobile), związaną m.in. z pandemią koronowirusa.
W wymienionych spółkach na szeroką skalę wprowadzono pracę zdalną. Część pracowników (m.in. sprzedaż bezpośrednia) jest zwolniona ze świadczenia pracy, przy zachowaniu 100% wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie z powodu pandemii nie są planowane zwolnienia, ani obniżanie wynagrodzeń. Zwrócono uwagę na spadek wydajności przy pracy zdalnej. Pracownicy utrzymania są zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej w sposób wystarczający. W Orange Polska kontynuowane są zwolnienia grupowe w ilości przewidzianej w Umowie Społecznej, z możliwością przesunięcia ich części na termin późniejszy. Trwają rozmowy ws. zmian w PUZP.
Obradujący podjęli decyzję m.in. w sprawie organizacji 31. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na jesieni br. z udziałem wąskiej grupy przedstawicieli organizacji zakładowych tworzących KSPT, którzy wezmą udział we Mszy Św. na Jasnej Górze,
Ostateczna decyzja ws. Walnego Zebrania Delegatów zapadnie w czerwcu br.
Łukasz Mickiewicz – członek Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”, na wniosek Prezesa PARP, z upoważnienia Ministra Rozwoju, powołany do grona Członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, przedstawił informacje nt. prac Rady.
Zapoznano się z dokumentami dot. sektora telekomunikacyjnego, w tym: z Oświadczeniem partnerów społecznych europejskiego sektora telekomunikacyjnego w sprawie sytuacji nadzwyczajnej COVID-19, wytycznymi UNI dla Rad Zakładowych oraz zmianami w ustawie-Prawo Telekomunikacyjne.
Z pozytywnym odbiorem spotkało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. rozszerzające uprawnienie do udostępniania danych dotyczących osób objętych kwarantanną o przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wniosek w tej sprawie został skierowany 6 kwietnia br. do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”.

Fotografia Janusza Wolniaka z ubiegłorocznego zjazdu Sekretariatu Pracowników Łączności (wrzesień 2019 r.)

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy