Banner

Obradował Zarząd Regionu

Na swoim ostatnim posiedzeniu członkowie Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk zajęli się m.in. sytuacją w branżach i zakładach pracy. Wysłuchali informacji o pracach Prezydium, na mocy uchwały do składu Regionalnej Komisji Wyborczej włączony został Zbigniew Gadzicki. Ponadto Jerzy Płaza przedstawił Zarządowi informację o projekcie ustawy o Pracowniczych Programach Emerytalnych oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy