Banner

Obradował Zarząd Regionu

Od poinformowania działaczy o pracy prezydium ZR w ostatnich tygodniach rozpoczęły się w poniedziałek 20 listopada obrady Zarządu Regionu dolnośląskiej „Solidarności”. Sekretarz prezydium ZR Maria Zapart szeroko omówiła program uczczenia ofiar stanu wojennego. Z pewnością nadzwyczajnym wydarzeniem będzie wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do katedry wrocławskiej. Zbigniew Gadzicki przedstawił zebranym tematykę październikowych obrad Komisji Krajowej w Wieliczce.
Na 20 listopada 28 organizacji zgłosiło termin przeprowadzenia zebrań wyborczych. Przewodnicząca RKW Maria Zapart apelowała, aby nie przeprowadzać wyborów na ostatnią chwilę, czyli np. w marcu przyszłego roku.
Omówiona została również sytuacja w branżach. O trudnej sytuacji m.in. w oświacie, służbie zdrowia, gazownictwie i w Poczcie Polskiej mówili przedstawiciele tych branż.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy