Banner

Obradował Sanepid

W piątek 9 czerwca we Wrocławiu podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno Epidemiologicznych NSZZ “Solidarność” doszło do spotkania z Głównym Inspektorem Sanitarnym Markiem Posobkiewiczem. Pracownicy Sanepidu są w wysokim stopniu zaniepokojeni projektem przekształceń jakimi miałaby zostać poddana służba sanitarna oraz brakiem dialogu ze strony rządzących. Głównym powodem niepokoju jest plan wydzielenia z Sanepidu spod gestii Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Rolnictwa służb odpowiadających za badanie żywności. Główny Inspektor Sanitarny w trakcie rozmowy z delegatami zapewnił, że przedstawi premier rządu argumenty za odstąpieniem od takich przekształceń. W obradach uczestniczyła Maria Ochman przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Służby Zdrowia NSZZ “Solidarność”, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność ” Kazimierz Kimso. Obecny był także Wojewódzki Inspektor Sanitarny Jacek Klakocar wraz z przedstawicielami powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych województwa dolnośląskiego.Burzliwą owacją delegaci przywitali pierwszą przewodniczącą “Solidarności” w Sanepidzie Teresę Tenerowicz.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy