- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

11 lipca odbędą się we Wrocławiu obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczną się o godz.10.00 pod Pomnikiem- Mauzoleum przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego od odegrania hymnu państwowego, wystąpień organizatorów uroczystości, modlitwy, apelu poległych, salwy honorowej. Następnie nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, a o godz.11.00 odbędzie się Msza Św. w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu.

W uroczystości weźmie udział delegacja ZR na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso oraz poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk.

jw

foto Janusz Wolniak