Banner

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa

11 lipca odbędą się we Wrocławiu obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości rozpoczną się o godz.10.00 pod Pomnikiem- Mauzoleum przy bulwarze Xawerego Dunikowskiego od odegrania hymnu państwowego, wystąpień organizatorów uroczystości, modlitwy, apelu poległych, salwy honorowej. Następnie nastąpi złożenie wieńców i wiązanek kwiatów, a o godz.11.00 odbędzie się Msza Św. w Kościele NMP na Piasku we Wrocławiu.

W uroczystości weźmie udział delegacja ZR na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso oraz poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy