Banner

Obchody 80. rocznicy śmierci Edyty Stein

Zasadzenie dedykowanego drzewa, nadanie imienia świętej tramwajowi, otwarcie wystawy oraz koncert na terenie Dworca Głównego. W ten sposób 8 sierpnia Wrocław uczcił 80. rocznicę śmierci patronki Europy – Edyty Stein.

Otwierając uroczystości Prezes Towarzystwa Edyty Stein Ks. Jerzy Witek wyraził radość, że ponad 30-letnia aktywność Towarzystwa zaowocowała wieloma dziełami.

-Powstało mnóstwo miejsc upamiętniających Edytę Stein czyli pomniki, tablice czy kaplica św. Benedykty od Krzyża w kościele św. Archanioła. Wielkim osiągnięciem jest też wyremontowanie i utrzymanie domu rodzinnego patronki Europy, która przyciąga pielgrzymów z całego świata. Dzięki współpracy z ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego oraz ośrodkiem Pamięć i Przyszłość ten dom jest dziś wizytówką najsłynniejszej wrocławianki, która swoją myślą wyprzedziła epokę, dlatego z radością i dumą służymy wartościom, za które oddała życie, głosząc przesłanie miłości i pojednania w świecie – mówił prezes.

Obecny w czasie uroczystości Jarosław Sellin, sekretarz stanu w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego przypomniał dokładnie losy patronki Europy.

-Dokładnie 80 lat temu Edyta Stein miała możność po raz ostatni spojrzeć na swoje miasto. Dzień później była już w obozie zakłady Birkenau, gdzie poniosła śmierć. Dziękuję organizatorom, że wymyślili nowe formy upamiętniania Edyty Stein. Cieszę się, że po całym Wrocławiu będzie jeździł tramwaj upamiętniający tę postać wyniesioną na ołtarze. Mam nadzieję, że wiele osób, które niewiele wiedzą o Edycie Stein, gdy zobaczy jej nazwisko, to sięgnie do lektury jej pism.

Minister przypomniał też, że w 1968 roku Karol Wojtyła jako biskup krakowski w czasie antysemickiej nagonki zorganizowanej przez komunistyczne władze w Polsce, nieprzypadkowo zorganizował konferencję naukową nt. dorobku filozoficznego i teologicznego Edyty Stein.

Prezes MPK Krzysztof Balawejder, inicjator tramwaju poświęconego Edycie Stein tramwaju wyraził satysfakcję, że we Wrocławiu udają się przedsięwzięcia skupiające ludzi o różnych poglądach politycznych.

Na obchodach obecny był również Paul Gordon, wnuk Elzy Gordon, siostry Edyty Stein: -To dla mnie wielka radość, że mogę być na tej uroczystości we Wrocławiu, w mieście rodzinnym Edyty Stein, w miejscu tak ważnym dla mojej rodziny. Jej śmierć to bolesne wspomnienie, a jednak zachowanie pamięci jest ważne i konieczne, aby terror już nigdy się nie powtórzył.

Krewny Edyty podkreślił też jak trudne jest dla niego to publiczne wystąpienie: -Po raz pierwszy tak otwarcie, przed publicznością mówię o swoim żydowskim pochodzeniu ze strony ojca. Prawie nikt z moich przyjaciół w Niemczech nie wie o moim pokrewieństwie z Edytą Stein. W Niemczech nie zawsze mam dobre odczucia, czasami wyczuwam niebezpieczeństwo.

1 maja 1987 r. papież Jan Paweł II beatyfikował Edytę Stein, a 11 października 1998 r. odbyła się w Rzymie jej kanonizacja. Dzień jej śmierci 9 sierpnia jest dniem wspomnienia św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Obchodzony w 2022 roku we Wrocławiu Rok Edyty Stein to szczególny czas refleksji o historii naszego miasta. Historii z jednej strony pięknej, a z drugiej – dramatycznej i pouczającej. To okazja zarówno do nowych odkryć, jak i do spotkania oraz dialogu.

– Edyta Stein to wyjątkowa postać w ponadtysiącletniej historii Wrocławia. Wybitna uczona zaliczana do czołówki filozofów XX wieku miała duży wpływ na sposób myślenia współczesnego człowieka. Jest jedną z grona sześciorga katolickich patronów i patronek Europy. Europejka kochająca swoją niemiecką ojczyznę, a jednocześnie cierpiąca z powodu nazistowskiego reżimu – mówił dr Marek Mutor, dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

jw

foto Janusz Wolniak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy