Banner

O zagrożeniach psychospołecznych na konferencji

W Polsce Sejm RP ustanowił w 2003 roku 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.
Dzień 28 kwietnia z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obchodzony jest od 1991 roku pod nazwą:
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
Serdecznie zapraszamy na Msze św. oraz konferencje naukową zorganizowaną przez dolnośląską „Solidarność”, Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” i Państwową Inspekcję Pracy.

Temat tegorocznej konferencji:
“Rosnące zagrożenia psychospołeczne wyzwaniem dla pracodawców i związków zawodowych”
Konferencja odbędzie się w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy
im Prof. J. Rosnera we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5 dnia 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.00.

Ramowy program konferencji 27 kwietnia 2020 r.:
9.30 – 10.00 rejestracja uczestników konferencji
10.00 – 10.45 przywitanie i otwarcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
10.45 – 12.00 referaty wygłoszą m.in.: przedstawiciel pracodawców, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciel Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”
12.00 – 12.30 przerwa kawowa
12.30 – 13.45 dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości, m.in: pracodawców, ekspertów strony związkowej, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, naukowców
13.45 – 14.00 podsumowanie konferencji, zamknięcie obrad
14.00 – 15.15 poczęstunek
 
26 kwietnia 2019 r. o godz. 11.30 w Katedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odprawiona zostanie Msza Święta w intencji poszkodowanych przy pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy