- Region Dolny Śląsk NSZZ Solidarność - http://solidarnosc.wroc.pl -

O zagrożeniach dla zdrowia

fot3

Lutowe (11.02) posiedzenie Rady Ochrony Pracy poświęcone jest narastającym zagrożeniom dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych.

Ponadto członkowie ROP zapoznają się z materiałem przygotowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy pt. “Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w KRUS”.

W pracach Rady udział bierze przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso.