Banner

O zagrożeniach dla zdrowia

Lutowe (11.02) posiedzenie Rady Ochrony Pracy poświęcone jest narastającym zagrożeniom dla zdrowia pracowników z tytułu substancji rakotwórczych, mutagennych i endokrynnie aktywnych.

Ponadto członkowie ROP zapoznają się z materiałem przygotowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcję Pracy pt. “Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w gospodarstwach rolnych osób ubezpieczonych w KRUS”.

W pracach Rady udział bierze przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy