Banner

O szkolnictwie wyższym

Kwestia założeń do reformy szkolnictwa wyższego była jednym z głównych tematów  obradującej w poniedziałek 3 kwietnia br. we Wrocławiu Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Przychylne zdanie  ministra Gowina w sprawie  podziału polskich  uczelni na trzy typy  wzbudza obawy  związkowców.  Członkowie KSN NSZZ „Solidarność”  zaniepokojeni są również brakiem odniesień w założeniach do reformy szkolnictwa wyższego  kwestii pracowniczych. Podniesiono też kwestię dalszego istnienia habilitacji.Z inicjatywy Tomasza Wójcika, przewodniczącego “Solidarności” w Politechnice Wrocławskiej sekcja zabiega  o wprowadzenie do szkół ponadgimnazjalnych podstawy programowej rozszerzonej o zagadnienia związane z dialogiem społecznym.

 

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy