Banner

O strategii Związku

Kolejne spotkanie dotyczące kształtowaniu strategii rozwoju Związku odbyło się w piątek 22 lutego w Regionie. Zajęcia warsztatowe zaproponowane przez prowadzącą dr hab. Aldonę Wiktorską-Święcką poświęcone były wypracowaniu misji Regionu co było też powodem do dyskusji wśród działaczy na temat aktualnej sytuacji oraz zakładanych celów, w dalszej perspektywie.
W czerwcu ubiegłego roku przewodniczący Kazimierz Kimso zapowiedział na Walnym Zebraniu Delegatów, że stworzona zostanie strategia rozwoju związku dla naszego Regionu. Piątkowe spotkanie było jednym z etapów zmierzających do realizacji tego postulatu.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy