Banner

O likwidację patologii

Mimo, że nie dostałam się do Sejmu to nie ustałam w walce o likwidację patologii w pracy tymczasowej. Jest bardzo duża szansa, że w niedługim czasie dojdzie do zmiany Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z korzyścią dla tych pracowników.

W dniu 1 marca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ds. prawa pracy którego przedmiotem były zmiany do ustawy.   W spotkaniu brał udział V-e minister  w MRPiPS – STANISŁAW SZWED.

Wśród 4 przedstawicieli NSZZ „Solidarność’ Henryka Nakoniecznego, Andrzeja Kuchty, Prawnika KK Magdaleny Rycak, brałam również ja udział jako ekspert Komisji Krajowej. Była duża dyskusja na temat długości zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika. „Solidarność” dążyła do maksymalnego skrócenia okresu zatrudnienia do 12 miesięcy a pracodawcy wypowiadali się za wydłużeniem do 24 miesięcy. Wszystko na to wskazuje, że w ostatecznym projekcie przygotowanej przez  Rząd ustawy znajdzie się zapis o maksymalnym zatrudnieniu u jednego pracodawcy użytkownika maksymalnie  przez 18 miesięcy na przestrzeni 36 miesięcy.  Jeśli taki zapis wejdzie w życie to wyeliminuje obecne praktyki polegające na przerzucaniu pracowników pomiędzy agencjami po wyczerpaniu 18 miesięcy zatrudniania a tym samym patologię polegającą na zatrudnianiu w jednym zakładzie bez ograniczeń nie na umowę z zakładem tylko z agencją. Udało mi się przekonać wszystkie strony dialogu w tym pracodawców i ministerstwo o konieczności doprecyzowania  kwestii sposobu liczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy by było podobnie jak w Kodeksie pracy gdyż obecny zapis pozwala agencji sięgać do całego okresu zatrudnienia np. od 2004 roku gdy wynagrodzenie była często o  ponad 100 % mniejsze oraz na problem zatrudnienia kobiet w ciąży i matek karmiących gdyż obecnie pozbawiane są urlopu macierzyńskiego ponieważ nie ma obowiązku przedłużania umów do dnia porodu jak to jest w Kodeksie pracy. Wszystkie strony poparły konieczność szybkiej nowelizacji ustawy. Minister Stanisław Szwed poinformował, że do końca marca 2016  zostanie przygotowany  projekt ustawy który Rząd przekaże do konsultacji społecznej.  Tak się złożyło, że Przewodniczącym Zespołu ds. prawa pracy jest Jacek Męcina ( Konfederacja Lewiatan)- były Minister Pracy i Polityki Społecznej między innymi na ręce którego osobiście składałam  7.10.2015 roku Petycję STOP UMOWOM ŚMIECIOWYM a Ministrem  Stanisław Szwed  który w poprzedniej kadencji Sejmu na moją prośbę składał interpelacje poselskie w sprawie pracy tymczasowej. Mam coraz większą nadzieję, że moja wieloletnia walka na różnych szczeblach kraju o likwidację patologii w zatrudnianiu  pracowników tymczasowym wreszcie okaże się sukcesem.

Małgorzata Calińska Mayer

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy