Banner

O budżecie Państwowej Inspekcji Pracy

Projektem budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2019 zajmują się członkowie Rady Ochrony Pracy, którzy obradują we wtorek 16 października w Warszawie. Ponadto Rada Ochrony Pracy przyjęła stanowisko w sprawie kompleksowej oceny zdolności do pracy jako narzędzia integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na posiedzeniu obecny jest Kazimierz Kimso – przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności”.
1

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy