Banner

O budownictwie na Radzie Ochrony Pracy

We wtorek 12 marca w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Ochrony pracy w którym udział bierze przewodniczący dolnośląskiej “Solidarnosci” Kazimierz Kimso. Na posiedzenie Urząd Dozoru Technicznego zdał sprawozdanie z działań kontrolnych i prewencyjnych. Ponadto Związek Zawodowy Budowlani i Główny Inspektorat Pracy przedstawili temat bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy