Banner

O BHP w Zamku Książ

Odpowiedzialność prawna za naruszenie przepisów lub zasad BHP – to temat konferencji naukowej, która rozpoczęła się 30 listopada w Zamku Książ. Na zorganizowanym przez dolnośląską „Solidarność” seminarium pojawił się m.in. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Jerzy Jaworski, Okręgowa Inspektor Pracy we Wrocławiu Małgorzata Łagocka, Piotr Krczkowski – radny miasta Wałbrzycha
Zaproszonych gości i prelegentów przywitał przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso oraz Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.
W drugiej części prelegenci (m.in. profesor Zdzisław Kubot, dr hab. Teresa Wyka oraz Jarosław Błaszczak – sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przedstawią referaty związane z tematyką konferencji.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy